Få Styr På Indboforsikringen

27. april 2010

Sommeren nærmer sig med hastige skridt og det betyder sommerferie. Uanset om ferien skal holdes i udlandet eller ved de danske strande, er det vigtigt at have styr på indboforsikringen. For så er du bedre stillet i tilfælde af ubudne gæster eller uheld i hjemmet.

En indboforsikring dækker bl.a.:

R      Brand

R      Tyveri

R      Vandskade

Indboforsikringen dækker dine ejendele som f.eks. møbler, el-udstyr, cd’er, dvd’er, køkkenudstyr, tøj, bøger, og løse tæpper.

Det er dog meget forskelligt fra hjem til hjem, hvad indbo dækker over, så derfor kan der være behov for tillægsforsikringer udover indboforsikringen. Hertil kan tilbydes:

R      Glas og sanitet

R      Cykler

R      Elskade

R      Pludselige skader

R      Enkeltgenstande eller samlinger

R      Særligt kostbare ting

R      Guld og sølv

R      Værktøj

R      Opmagasinering

R      Småbåde

R      Mobiltelefoner

Kontakt dit forsikringsselskab og få tjekket, at du er korrekt dækket. Så du trygt kan læne dig tilbage i strandstolen og få slappet af på ferien.

 

Nyheder fra Codan Forsikring

27. april 2010

Codan Forsikring giver rabat på dine forsikringer.

Samler du to forsikringer får du 5 % bonus hvert år uden skader

Samler du tre forsikringer får du 5 % rabat + 5 % bonus hvert år uden skader

Samler du fire forsikringer får du 10 % rabat + 10 % bonus hvert år uden skader

 

Det eneste krav er at du har din indboforsikring hos Codan Forsikring.

Når du har samlet flere af dine forsikringer hos Codan Forsikring, kan du benytte dig af rabatter hos selskabets samarbejdspartnere. Du kan bl.a. få rabat på rejser, byggemarkeder mm. Som noget nyt, gives der også rabat på abonnement i Fitness World.

 

Med flere forsikringer samlet hos Codan Forsikring får du ekstra fordele:

 

 

R      Verdensrejseforsikring: Er inkluderet i din indboforsikring og dækker de problemer der kan opstå ved rejser til udlandet, såsom sygdom, uheld, tyveri mm.

 

R      Garanti mod underforsikring: Erstatter op til det dobbelte af din forsikringssum i et år efter du har købt nye indbogenstande

 

R      Gratis børneulykkesforsikring i barnets første leveår

 

R      Gratis flytteforsikring, der dækker skader under flytning

 

 

 

 

Kilde: www.codan.dk

Tid til at sætte båden i vandet

20. april 2010

Solen skinner, havet glimter, bølgerne bruser og i den kølige brise anes duften af salt…

 

I denne tid klargøres både i alle havne til sæsonens start. Alt bliver pudset og poleret, men hvad med bådforsikringen?

 

En bådforsikring er bygget op på samme måde som en bilforsikring. Den indeholder både en ansvar- og kaskoforsikring. Dette er gældende uanset om det er en lille optimistjolle eller en stor luksusyacht.

 

Hvilke skader dækker en bådforsikring?

 

R      Lovpligtigt ansvar

Dækker evt. skade som forsikringstager utilsigtet påfører tredjemand og tredjemands ejendom.


Derudover kan den udvides til:

R      Kaskodækning (du skal tegne kasko, hvis du skylder penge i båden)

 

Dækker skade på fartøjet, dets komponenter og udstyr. Er det forsikringstager selv der udfører skaden, er du også dækket.

 

R      Ulykkesforsikring

 

Dækker ejer, ombordværende familiemedlemmer og andre gæster ved evt. ulykker med eller i båden ved permanent invaliditet eller død.

 

 

Hvordan beregnes forsikringspræmien?

 

En lystfartøjsforsikring (bådforsikring) kan tegnes for alle både uanset mærke og størrelse. En forsikring beregnes med udgangspunkt i bådtype og ønsket forsikringsdækning.

 

 

 

 

 

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

20. april 2010

Som arbejdsgiver skal du passe godt på dine medarbejdere. De er virksomhedens hjerte, der får det hele til at løbe rundt.

 

Som arbejdsgiver skal du derfor have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker dine medarbejdere, hvis de pådrager sig en arbejdsskade på arbejdspladsen.

Forsikringen dækker personskader, der er forårsaget af arbejdet. Skaden skal dog opstå pludseligt eller indenfor 5 dage efter en hændelse eller påvirkning. Arbejdsskadeforsikringen dækker kun skader med varige mén.  

 

Arbejsskadeforsikringen dækker:

 

R     Betaling af udgifter til eksempelvis sygehus, genoptræning, hjælpemidler mm.

R     Erstatning for tab af erhvervsevne

R     Godtgørelse for varigt mén

R     Overgangsbeløb ved dødsfald

R     Erstatning for tab af forsørger

R     Godtgørelse til efterladte

 

Arbejdsskadeforsikringen er opdelt i to forsikringer – en ulykkesdel og en sygdomsdel, hvilket skal tegnes i to forskellige selskaber.

 

Ulykkesdelen tegnes hos et forsikringsselskab, der tilbyder denne ydelse

 

Erhvervssygdomsdelen tegnes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). AES modtager automatisk oplysningerne fra SKAT om nye SE-numre. AES sender derefter en velkomstpakke til arbejdsgiver. Har man ansatte uden at have SE-nummer, er man selv ansvarlige for at videregive oplysninger til AES.

 

Forår og motorcykler – en uundgåelig cocktail

13. marts 2010

Forårets komme varsler samtidig de tohjuledes tilbagevenden på vejene.

Fra 1. marts har de fleste motorcyklister en aktiv motorcykelforsikring, og de kan derfor trække motorcyklerne ud af garagerne og ud på vejene.

 

Som motorcyklist er man udsat i trafikken. En motorcykelforsikring er en af måderne at sikre sig på, men det er også vigtigt, at man som motorcyklist selv er opmærksom på de risici, der er forbundet med at navigere rundt på 2 hjul. En motorcyklist overses let i trafikken, andre trafikanter kører tæt, og når ikke altid at bemærke en motorcykel før det er for sent.

Så selvom du har tegnet en motorcykelforsikring, så kan du selv gøre lidt ekstra for at være sikker på vejen. Lad være med at siksakke i trafikken, overhold fartgrænserne og kør med vest med reflekser.

Vil du ud at køre stærkt, så tilmeld dig banekørsel.

 

Husk at du, som fører af motorcyklen, hverken er dækket af din ansvars- eller din kaskoforsikring gennem din motorcykelforsikring. Du bør derfor overveje at tegne en ulykkesforsikring.

Har du allerede en ulykkesforsikring, så bør du tjekke, at du i forsikringspapirerne er registreret som motorcyklist. Ellers risikerer du, at forsikringen ikke dækker i tilfælde af en ulykke.

 

Vrum…vrumm…god tur derude på de smukke landeveje.

Nykredit Forsikring er blevet købt af Gjensidige

8. marts 2010

Forsikringskoncernen Gjensidige har købt Nykredit Forsikring for 2,5 mia. kr. og dermed er et strategisk samarbejde indledt.

Parterne sigter mod at øge salget og distributionen af forsikringsprodukter og -ydelser på det danske marked.

Aftalen betyder, at Nykredit Forsikring A/S i Danmark fortsætter med at levere og sælge forsikringsprodukter og -ydelser til sine kunder med Gjensidige som produktleverandør. For privatkunder sker det fortsat i Nykredits brand og for erhvervskunder – herunder landbrug – i Gjensidiges brand.

 

For bankkunder i Nykredit – på nuværende tidspunkt 500.000 kunder – betyder det, at de fremover vil få glæde af et større produktudbud samt de skala-fordele og synergier, der ligger i det strategiske partnerskab.

Gjensidige er Nordens 4. største og Norges største skadeforsikringsselskab. Gjensidige etablerede sig i Danmark i 2006 gennem køb af Fair Forsikring og året efter KommuneForsikring og har i dag en markedsandel på 3 %.

Med købet af Nykredit Forsikring A/S kommer Gjensidige op på en samlet markedsandel i Danmark på 6 %, og styrker dermed sin strategiske tilstedeværelse i Danmark betydeligt.


Kilde: Nykredit Forsikring

 

Ønsker du at læse mere om den nye ejer, kan du klikke på nedenstående link.

www.Gjensidige.no

  

Hvem er Alm. Brand Forsikring?

3. februar 2010

Alm. Brand Forsikring, stammer helt tilbage fra 1792.  Selskabet har hovedsæde i København, med filialer og kontorer i hele landet. Selskabet har ca. 1700 medarbejdere på landsplan.

Alm. Brand Forsikring, er et børsnoteret holdingselskab, som agerer som både forsikringsselskab og bankvirksomhed. Desuden drives investeringsvirksomhed, som del af den primære drift.

 

 

Alm. Brand Forsikring tilbyder en særdeles bred vifte af forsikringer:

 

Bolig: Familie- (indbo-), hus-, fritidshus-, ejerskifte- og sælgeransvarsforsikring

 

Køretøj: Bil-, motorcykel-, knallert-, campingvogn-, veterankøretøj og lystfartøjsforsikring

 

Ulykke: ulykke-, børneulykke-, seniorulykkesforsikring

 

Fritid: Rejseforsikring

 

Liv & Sundhed: Børnerente, dødsfaldsdækning, kritisk sygdom, nedsat erhvervsevne, livsforsikring

 

Pension: Kapital-, rate-, livrente- og fastrentepension samt selvpensionering

 

Endvidere tilbydes erhvervsforsikringer samt landbrugsforsikringer.

 

Alm. Brand Forsikring, lægger vægt på den lokale kontakt til kunden. Selskabet tilbyder særdeles konkurrencedygtige priser, som giver dækninger der hverken indeholder huller eller overlapninger.

 

Visionen for selskabet er: Vi skal tage hånd om vores kunder

 

Det betyder at Alm. Brand Forsikring:

 

 • interesserer sig for kundernes behov og giver dem det fornødne overblik og beslutningsgrundlag, når de skal vælge finansielle ydelser,

 

 • er opmærksomme på kunderne i dagligdagen, så de føler, at vi interesserer os for dem,

 

 • hjælper og drager omsorg for kunderne på bedst mulig vis, når de står i en ny eller uventet situation.

 

 

 

Kilde: www.AlmBrand.dk

 

Fair Forsikring er blevet til Gjensidige

23. januar 2010

Fair Forsikring og Kommune Forsikring har længe været en del af Gjensidige gruppen – en af Nordens største forsikringskoncerner.

 

Fra 1. januar har de fået fælles navn:

 

Gjensidige

 

Det tidligere Fair Forsikring tilbyder stadig forsikringer til private, erhverv og offentlige kunder.

 

Fair forsikring er efter sammenlægningen blevet en filial af Gjensidige Forsikring BA – Norges største skadeforsikringsselskab og en af Nordens fire største forsikringskoncerner.

 

Vil du i kontakt med Fair Forsikring, skal du nu rette henvendelse til ’Gjensidige’ efter via nedenstående link.

 

www.Gjensidige.dk

Hvem er Gjensidige Forsikring?

23. januar 2010

Gjensidige er et norsk forsikringsselskab, som har rødder helt tilbage til 1820. Der findes filialer i både Sverige, Danmark og Baltikum. Forsikringsselskabet er førhen kendt som Fair Forsikring.

Som navnet indikerer, er Gjensidige et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af de norske kunder. Der er ca. 3700 ansatte, hvoraf ca. de 250 er ansat i Danmark, nærmere København V.

 

Gjensidige baserer deres arbejde på ekstrem kundeorientering, og vil være kendt for at levere gode forsikringer til den rigtige pris. Deres vision er derfor at: Vi skal kende kunden bedst og involvere os mest.

 

Gjensidige tilbyder en lang række forsikringer:

 

Bolig: Hus-, indbo- og fritidshusforsikring.

 

Køretøj: Bil-, motorcykel-, knallert- og campingvognforsikring.

 

Fritid: Rejse-, fritidshus-, hunde-, kæledyrs- og campingvognforsikring.

 

Dit liv: Ulykkes- og livsforsikring.

 

Børn: Børneulykkesforsikring og forsikring for udeboende børn.

 

Endvidere tilbydes erhvervsforsikringer samt offentlige forsikringer.

 

Gjensidige lover en række fordele ved at vælge deres forsikringer. Først og fremmest er rabatten højere, des flere forsikringer der bliver tegnet hos selskabet, desuden vil antallet af fordele stige i takt med antallet af forsikringer. Desuden findes en række fordele som bilkunde.

 

Gjensidige vil gerne gøre det lidt bedre end andre forsikringsselskaber. Derfor love de at de:

 • skriver alt i et klart og tydeligt sprog, så du aldrig er i tvivl om, hvad dine forsikringer dækker 
 • betjener dig direkte over telefonen og internettet. I stedet for dyre filialer vil de hellere give dig en fair pris på dine forsikringer og en direkte kompetent betjening

 

Kilde: www.Gjensidige.dk

 

Hvem er Danmark Forsikring – Sygeforsikring Danmark?

23. januar 2010

 

Danmarks Forsikring også bare kaldet ”Danmark” er etableret i 1979. ”Danmark” har hovedsæde i København K, men er spredt over hele landet.

Danmarks Forsikring ejes af de 2 millioner medlemmer, og formålet med foreningen er derfor heller ikke at skabe stort overskud. Målsætningen går på at hver der skal tilbage 90 øre til medlemmerne, af hver krone.

 

Danmarks Forsikring tilbyder forsikringspakker i 4 hovedgrupper:

 

 • Basispakke – Passivt medlemskab, som giver mulighed for indmeldelse senere.

 

 • Gruppe 5 – Giver tilskud til regelmæssige udgifter såsom medicin, vaccinationer, tandlæge, briller m.m.. Desuden er der en række øvrige fordele, bl.a. kan man få foretaget visse behandlinger i udlandet.

 

 • Gruppe 1 – Giver tilskud til samme udgifter som gruppe 5, samt en række ekstra tilskud. Desuden kan man opnå et række ekstra fordele ved at være medlem af denne gruppe i 12 måneder.

 

 • Gruppe 2 – Den mest omfattende dækning. Giver samme tilskud som gruppe 1, samt en ekstra række tilskud. Derudover kan nævnes at der gives fuld dækning af udgifterne til tilskudsberettiget medicin.

 

For at blive medlem af Danmark Forsikring, er der en række krav.

 • Du skal melde din ind inden du fylder 60 år.
 • Du skal være fuldstændig rask på optagelsestidspunktet, uden at lide af tilbagevendende sygdomme eller legemssvaghed.
 • Du må ikke have brugt medicin de seneste 12 måneder, eller forvente at skulle bruge medicin de følgende 12 måneder.
 • Du må ikke have været i behandling hos behandlere (eksempelvis fysioterapeut) de seneste 12 måneder.
 • Du skal have bopæl i Danmark, og være tilmeldt folkeregisteret.

 

Grunden til disse krav, er at indmeldelse ellers først vil ske når behovet opstår. Formålet med indmeldelse er derfor at man sikres på lang sigt, at kunne opnå en lang række fordele. Melder man sig ind som ung, vil man typisk placere sig som passivt medlem. Dette er selvfølgelig den billigste gruppe, som man bør opholde sig i så længe man ikke har behov for at betale ekstra for en række tilskud.

Man kan altid skifte gruppe, og efterhånden som behovene opstår/forsvinder, kan man opgradere/nedgradere til en anden gruppe.

 

 

www.Sygeforsikring.dk